Inleiding en samenvatting van het beleid

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Sitebezoek en reageren op de blog
 • Contact met de gebruiker
 • Contacten beheren en berichten verzenden
 • Sociale functies
 • Analyse
 • Hosting- en back-endinfrastructuur
 • Opslag en beheer van back-ups
 • Weergave van content van externe platforms
 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms.

  Inhoud

  Met welk doel verwerken we jouw gegevens?

  Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Centrum Voelen. Deze worden hieronder toegelicht.

  Onder het soort gegevens dat Centrum Voelen zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; Gebruiksgegevens; Cookie.

  Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

  Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Centrum Voelen via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en tekstbeschrijving.

  Openbaar profiel

  Gebruikers kunnen een openbaar profiel maken dat andere Gebruikers kunnen bekijken. Naast de verstrekte Persoonsgegevens, kan dit profiel interacties van de Gebruiker met Centrum Voelen bevatten.

  Verzamelde Persoonsgegevens: voornaam; achternaam; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes

  Centrum Voelen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Centrum Voelen. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

  De website van Centrum Voelen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

   Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van Deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

   Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze aanbieders (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

   Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van Deze Website.

   Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Website.

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

   Onze Website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

   Delen van persoonsgegevens met derden

   We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

   Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   Google (Google Ireland Limited)

   Google Analytics, Google ReCaptcha, YouTube

   Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

   Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

   Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

   Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

   Verwerkte Persoonsgegevens: voornaam; achternaam; e-mailadres; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes.

   Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

   Budget Webhosting

   Budget Hosting is een hosting service die wordt aangeboden door Budget Webhosting.

   Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

   Verwerkingslocatie: Nederland – Privacybeleid.

   Backup op ManageWP

   Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

   Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

   Font Awesome (Fonticons, Inc. )

   Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee Centrum Voelen dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

   Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

   Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

   Gravatar (Automattic Inc.)

   Gravatar een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee Centrum Voelen dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
   Houd er rekening mee dat als afbeeldingen van Gravatar worden gebruikt voor opmerkingenformulieren, het e-mailadres of een deel daarvan naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als de persoon die de opmerkingen plaatst zich niet voor die dienst heeft aangemeld.

   Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens.

   Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

   Waar worden mijn gegevens verwerkt?

   De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Centrum Voelen en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land.

   Wanneer we uw persoonlijke data overdragen aan andere landen, buiten de Europese Unie, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke data uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met dit privacy document en dat voldoende beschermingsmaatregelen genomen zijn om uw persoonlijke data veilig te stellen.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken?

   Deze Website gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

   Op welke manier beveiligen we jouw gegevens?

   • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
   • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
   • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
   • De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
   • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

   Wat zijn jouw rechten?

   1. Recht op inzage

    Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Centrum Voelen vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Centrum Voelen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

   1. Recht op rectificatie

    Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Centrum Voelen.

   1. Recht op overdracht

    Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Centrum Voelen opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Centrum Voelen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

   1. Recht op wissen van gegevens

    Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Centrum Voelen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

   1. Recht op het indienen van een klacht

    Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, als je vindt dat Centrum Voelen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

   2. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

    Wil jij niet dat Centrum Voelen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@centrumvoelen.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

   U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons.

   Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.

   Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

   Wat zijn jouw plichten?

   Centrum Voelen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Centrum Voelen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Centrum Voelen de betreffende dienst niet aanbieden.

   Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Centrum Voelen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

   Centrum Voelen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Centrum Voelen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Centrum Voelen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

   Deze Website (of deze Applicatie)

   De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

   Gebruiker

   De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

   Betrokkene

   De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

   Persoonsgegevens (of Gegevens)

   Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

   Gebruiksgegevens

   Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

   Wijzigingen in het privacybeleid

   Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

   Meest recente update: 01 april 2020

   Heb je nog vragen?

   Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

   Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke 
   Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke-Nazareth, België

   Eigenaar contact e-mailadres: info@centrumvoelen.be