Interactieve Zelf-Resonantie®

De Interactieve Zelf-Resonantie® methode kan gebruikt worden in groep en in individuele sessies.

We starten met een door jou geformuleerd verlangen. Dat kan in principe elk verlangen zijn: veranderingen in je gevoelens, gedrag of gedachten, een wens je verder te ontwikkelen in relaties of in je werk, een verlangen naar meer psychisch of fysiek welzijn. Bijvoorbeeld ‘Ik wil meer zelfvertrouwen’ of ‘Ik wil beter kunnen omgaan met stress’, ‘Ik wil een betere relatie met mijn moeder’, …

De zin van het verlangen – woord voor woord

  1. Je formuleert een enkele zin waarin je je verlangen verwoordt, schrijft het op kiest een woord dat je als eerste wilt onderzoeken.
  2. Je vraagt iemand (een persoon uit de groep of de therapeut in een individuele sessie): ‘Wil jij in resonantie gaan met het woord … in mijn verlangen: … [je herhaalt het verlangen]?’ Je maakt contact met deze persoon (neemt hem/haar bij de handen of schouders, of maakt oogcontact) en leidt hem/haar naar een plek in de ruimte die jij passend vindt.
  3. Deze resonantiepersoon/therapeut neemt waar wat zich in hem/haar afspeelt (lichamelijke sensaties, beelden, impulsen om te bewegen of om iets te zeggen, emoties, …) en deelt dat met jou.
  4. Je ervaart wat dat met jou doet en neemt waar wat er zich in jou afspeelt: gevoelens, bewegingsimpulsen, beelden, herinneringen, impulsen om iets te zeggen of te vragen.
  5. Als dat lang genoeg heeft geduurd en er geen nieuwe informatie meer komt, kies je een volgend woord dat je wilt onderzoeken. Je vraagt opnieuw iemand in de groep of de therapeut in een individuele sessie om daarmee in resonantie te gaan. Je doet dat op dezelfde manier als bij het eerste woord.
  6. Blijf waarnemen wat er met jezelf gebeurt: welke sensaties neem je waar, welke impulsen zijn er? Komt er informatie bij je naar boven, doet wat er resoneert je aan iets, iemand of een situatie denken?
  7. Zo komt er een actief proces op gang, waarin de diepere betekenis van elk woord uit jouw verlangen naar boven kan komen.
  8. Samen met je speciaal daarvoor opgeleide begeleider/therapeut (die gespecialiseerd is in traumatheorieën en hechtingstheorieën) kun je reflecteren op de samenhang tussen de woorden, op de informatie die door de resonantiepersonen/therapeut en bij jezelf naar boven is gekomen en op de betekenis die deze informatie voor je heeft.
  9. Samen relateer je de inzichten die deze reflectie je brengt aan het verlangen dat je vertrekpunt was: wat laat de informatie uit het resonantieproces zien aan belemmeringen, nieuwe richtingen en mogelijkheden om je verlangen te realiseren?

Soms tonen de woorden je oude pijn: pijn die je hebt vastgehouden en waardoor je nieuwe mogelijkheden in je huidige leven nog niet kunt benutten. Soms krijg je door de woorden inzicht in patronen die je steeds herhaalt en die je belemmeren en kan je ontdekken en zien welke mogelijkheden je nog verder zou kunnen ontplooien. Daarom gaan deze processen ook vaak over: wie ben ik eigenlijk en hoe ben ik zo geworden? Wil ik zo zijn en zo blijven of zou ik liever andere kanten van mijzelf toelaten en ontwikkelen?

In groep kan je ook als resonantiepersoon of toeschouwer kan je in het proces van de ander inzichten krijgen over wat bij jou op een diepere laag speelt.

Deze werkwijze vindt zijn basis in de Meergenerationele Psychotraumatologie die gebaseerd is op erkende hechtings- en traumatheorieën en die is ontwikkeld door prof. dr Franz Ruppert. Op die manier onderscheidt ze zich van de methode met familie opstellingen van Bert Hellinger.