Training: werking van het familiesysteem volgens Bert Hellinger

Begeleiding door
Training: werking van het familiesysteem volgens Bert Hellinger
LogoKlein

Methodiek(en)

Er zijn geen specifieke methodieken.

Data voor Training: werking van het familiesysteem volgens Bert Hellinger

Info en Beschrijving

TRAINING: WERKING VAN HET FAMILIESYSTEEM VOLGENS BERT HELLINGER,

KRACHT VAN DE STILTE EN HET LEGE MIDDEN

Bert Hellinger zegt: ‘het midden voelt licht aan.’ In ons midden worden wij neutraal en gecentreerd. Wij zijn ontvankelijk voor wat werkelijk is. Wij ervaren innerlijke rust en voelen moeiteloos ons potentieel en onze kracht.

De systemische inzichten volgens Bert Hellinger vormen het fundament van deze training.

De deelnemers leren de basiswetten van deze systeemleer kennen zowel aan de hand van hun eigen systeem of die vanuit hun arbeidssituatie.

Hoe werkt een systeem, wat komt het ten goede en wat niet?

De leer van Bert Hellinger is toonaangevend voor het bewust worden van dynamieken die leiden tot VERSTRIKKINGEN die het individu als het systeem ontwrichten. Het nieuwe familieopstellen OPENT de weg die ons her-verbindt naar een meer allesomvattende liefde.

Deze cursus is een onderdompeling in nieuwe ervaringen met ontdekkingen doorheen de filosofie, de pedagogiek en de orden van het helpen van Bert Hellinger.

De deelnemers verwerven inzichten over het familiesysteem en complexe, moeilijke of conflictueuze situaties in alle relaties, o.a. ook op de werkvloer.

Complexe relaties zoals bij adoptiefamilies, pleeggezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en eenoudergezinnen worden in beeld gebracht en er wordt gekeken wat werkt.

Er worden enkele pragmatische systemische interventies aangereikt die de deelnemers in hun werkveld kunnen aanwenden.

WE WERKEN MET:

• Systemische (familie)opstellingen, eigen opstellingen en thema’s uit het werkveld

• Demonstratieopstellingen waarbij de systemische inzichten en de werking ervan worden ervaren

• Waarnemingsoefeningen die de horizon vergroten

WE MAKEN KENNIS MET DE BASISPRINCIPES VAN HET FAMILIESYSTEEM:

• Iedereen heeft het gelijke recht erbij te horen

• De inzichten van Bert Hellinger over de orde in systemen en deze van het geweten

• De kracht van het innemen van onze unieke plaats in het systeem

WE OEFENEN OM:

• Onze waarneming van de innerlijke als uiterlijke ruimte te verwijden

• Onze kijk te verwijden van het IK en mijn tegenover naar het groter geheel, naar conflicten en dynamieken binnen de bredere context van het systeem

• Onze oordelen, aannames, projecties, intenties en zienswijzen te verstillen en ons te begeven naar de liefde voor al wat is

DOELGROEP:

• Professionals in de zorg- en hulpverlening en al diegenen die in een of andere vorm volwassenen, jongeren en kinderen begeleiden en voor hen die hun persoonlijke ontwikkeling een boost willen geven.

Lesgever: Odilon Mets
Original Hellinger® Familie- en organisatieopsteller
Bewustzijnshuis, Kernemelkstraat 148 – B-9112 Sinaai

Prijs: €330 voor de drie trainingsdagen

Inschrijven?