Every-body has a story

Begeleiding door
Every-body has a story
Photo designed by Kjpargeter - Freepik.com

Methodiek(en)

Er zijn geen specifieke methodieken.

Data voor Every-body has a story

Info en Beschrijving

Workshop – 6 avonden

Je gezondheid wordt niet alleen bepaald door hoe je leeft, maar ook door waar je leeft, geleefd hebt en wat je (zelfs al heel jong) als kind ervaren hebt.

Ingrijpende gebeurtenissen in onze kindertijd hebben een grote impact op ons lichaam en onze geest. Als je opgroeit in een gezin waar veel geweld is of zelf het slachtoffer bent van geweld, verwaarlozing, misbruik, … laat dat sporen na. Je lichaam gaat in een toestand van constante paraatheid (= verhoogde stress) omdat je op je hoede wilt zijn voor wat misschien komen zal.
Ziekte of verslavingsproblematiek bij één of beide ouders, financiële problemen, kortom alles wat ervoor zorgt dat er spanning heerst binnen het gezin kan als bedreiging worden ervaren en heeft een invloed op hoe je je voelt als kind. Je zenuwstelsel verliest zijn veerkracht waardoor ook situaties waarin helemaal geen gevaar dreigt een bron van stress zijn.

Wanneer de emoties (angst, boosheid, verdriet, …) te overweldigend zijn, zorgen onze hersenen ervoor dat de herinneringen worden opgeslagen op een plek waar we geen toegang toe hebben.

Als lichamelijke symptomen tot uiting komen in ons volwassen leven, leggen we de link niet met hoe we ons gevoeld hebben en hoe er met ons werd omgegaan in onze kindertijd. Via bewustwordingsoefeningen en persoonlijke plenaire processen met behulp van de izr®-methode* kunnen we daar opnieuw contact mee krijgen.

*izr®: Interactieve ZelfResonantie® methode – meer uitleg hierover vind je bij ‘methodieken’

Deze workshop bestaat uit:

  • korte theorieblokken over de samenhang tussen trauma, zelfbewustzijn, stress en lichamelijke symptomen.
  • een theoretische onderbouwing van de werkwijze die in deze workshop wordt gebruikt, de zgn. ‘interactieve zelf-resonantie®’ een specifiek voor traumaverwerking geschikt gemaakte methode die gebaseerd is op het werk van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert (zie methodieken) en wordt aangevuld met inzichten uit het werk van Pat Ogden en Janine Fisher.
  • de mogelijkheid om de samenhang tussen je eigen lichamelijke symptomen, je mogelijke traumatisering en je eigen ontwikkeling te onderzoeken.
    ​Dat doen we met behulp van :
    – ‘interactieve zelf-resonantie®’
    – korte, geconcentreerde, lichaamsgerichte oefeningen gericht op waarneming en lichaamsbewustzijn

Tijdens deze intensieve workshop kan je persoonlijke inzichten krijgen in de samenhang tussen trauma, lichamelijke symptomen en jezelf.
Ook na de workshop kan je verder aan de slag met de oefeningen.

Data:             3 – 10 – 17 en 24 september, 8 en 15 oktober 2019

Prijs:              275,00 euro
Inbegrepen in de prijs: syllabus, drank en versnaperingen.

Photo designed by Kjpargeter – Freepik.com

Prijs: 275,00 euro (inclusief syllabus, drank versnaperingen)

Inschrijven?