Beweeg je lichaam - Beweeg je ziel
 Contact & Info   Visie en doel   Kalender   Team 

Trajecten


Jij kan een persoonlijk traject opstarten en volgen in Centrum Voelen. De grote meerwaarde ligt in de wisselwerking en bekrachtiging van de methodes van de begeleiders, waardoor de impact op jouw leven groter is dan een eenzijdige aanpak. Zoals de boom wind, water en aarde met elkaar verbindt om groot en sterk te worden.

Dit is een intensief proces waar je een thema voorop stelt. Zo kunnen we onze aanpak focussen op wat jij wenst te bereiken of veranderen in je leven.

Via Emotioneel Lichaamswerk, Adem-Stem-coaching, Core Energetica, Hands-on-healing en rustgevende aanraking. Het traject is een bundeling van coaching en lichaamswerk.

Mogelijke thema's zijn :

 • Jouw grenzen stellen
 • Eigenwaarde
 • Loslaten
 • Voluit leven
 • Thuis in jezelf, thuis in je lichaam

Heb jij zelf nog een ander thema dat buiten deze categorieën valt, ga dan met ons in gesprek en we vinden hoogstwaarschijnlijk samen met jou een antwoord op jouw vraag.

Aanpak

We maken een traject op jouw maat. Dit kan een bundeling zijn van individuele sessies, groepssessies of beide.

 • 1 intake-gesprek.
 • bundeling van sessies op jouw maat.
 • 1 evaluatie en integratie sessie.

Prijs

 • 75 euro voor het intake-gesprek.
 • Bespaar 10% op de totale som van je sessies.
 • 75 euro voor de eindcoaching met stappenplan.

Onderaan deze pagina vind je enkele voorbeelden van mogelijke trajecten.


Begeleiders zijn:
Individueel aanbod
Traject Voluit levenMeer info...
Sessies gericht op het uitdiepen en verder ontwikkelen van jouw levenskracht.

Jouw traject wordt op maat gemaakt. Een mogelijk verloop zou er kunnen uitzien als hieronder:

 • Sessie 1 : 5 elementen coaching: in kaart brengen van creatie-cyclus en jouw energiepatroon en waar jouw potentieel nog vergroot kan worden
 • Sessie 2 : verkennen van gedachten en kind patronen, en nagaan welke groei er in creatiekracht kan gebeuren
 • Sessie 3 : vanuit ademen je potentieel uitdiepen
 • Sessie 4 : adem-stem coaching : de cyclus voeden in jezelf
 • Sessie 5 : navoelen en oogsten uit adem stem
 • Sessie 6 : hands-on-healing: stromen en laten stromen.
 • Sessie 7 : navoelen en oogsten uit healing
Traject Jouw grenzen stellenMeer info...
Sessies gericht op het thema : in de kracht mogen staan bij het naar buiten brengen van de eigen grens en boodschap. Sessies gericht op het thema voelen van grenzen in het lichaam.

Jouw traject wordt op maat gemaakt. Een mogelijk verloop zou er kunnen uitzien als hieronder:

 • Sessie 1 : verkennen wat gebeurt in het lichaam, worden er grenzen gevoeld in het lichaam, legt het lichaam grenzen
 • Sessie 2 : verkennen van gedachten en kind patronen rondom grenzen, 2 richtingen : grenzen krijgen, en grenzen geven
 • Sessie 3 : vanuit zachtheid oefenen/kracht ontdekken naar grenzen, geënt op een concrete situatie, het lichaam laten een grens stellen en ontwikkelen wat het lichaam nodig heeft om een grens te stellen
 • Sessie 4 : leren grenzen bestellen via adem en stemwerk
 • Sessie 5 : navoelen en oogsten uit adem stem
 • Sessie 6: hands-on-healing gericht op structurele kracht en bescherming
 • Sessie 7: navoelen en oogsten uit healing
Traject EigenwaardeMeer info...
Sessies bij het thema eigenwaarde zijn gericht op het voelen van de eigen basis, de eigen waarden en deze mogen uiten via de stem.

Jouw traject wordt op maat gemaakt. Een mogelijk verloop zou er kunnen uitzien als hieronder:

 • Sessie 1 : verkennen wat gebeurt in het lichaam als we de thema' s besproken in de intake uitdiepen
 • Sessie 2 : verkennen van gedachten en kind patronen, en nagaan welke bedding er was voor eigenwaarde
 • Sessie 3 : vanuit zachtheid oefenen/kracht ontdekken, richting wat werkelijk belangrijk is
 • Sessie 4 : adem-stem coaching (kernkracht ontwikkelen, eigen unieke grondtoon ervaren, adem-dragende kracht)
 • Sessie 5 : navoelen en oogsten uit adem stem
 • Sessie 6 : hands-on-healing uitklaren en opladen emotionele lagen
 • Sessie 7: navoelen en oogsten uit healing
Traject LoslatenMeer info...
Sessies gericht op het voelen van spanning en ontspanning in het lichaam en het loslaten van iets via de stem of beweging.

Jouw traject wordt op maat gemaakt. Een mogelijk verloop zou er kunnen uitzien als hieronder:

 • Sessie 1 : verkennen wat gebeurt in het lichaam, hoe voelt “loslaten” op zich, welke emotie zit hierbij en wat doet de emotie in het lichaam
 • Sessie 2 : verkennen van gedachten en kind patronen rondom loslaten : welke pijn heeft het lichaam/de persoon opgelopen hierrond, en hoe is daar mee omgegaan
 • Sessie 3 : vanuit zachtheid oefenen/kracht ontdekken om een veilige bedding te vinden om te kunnen loslaten, de bedding creëren, loslaten initiëren (via ritueelvoorbereiding, via affirmaties....)
 • Sessie 4 : adem-stem coaching
 • Sessie 5 : navoelen en oogsten uit adem stem en het ritueel van loslaten uitvoeren
 • Sessie 6: hands-on-healing: uitklaren en opladen relationele laag en verbinding
 • Sessie 7 : navoelen en oogsten uit healing